MENU

×

Cenová nabídka

Inženýring

Před samotným započetím stavby ať už se jedná o rodinný dům, rekreační chatu, výrobní halu nebo třeba zateplení panelového domu, musíte zahájit jednání s stavebním úřadem.

Stavební úřad vždy zajímá váš stavební záměr a jeho soulad s územním plánem nebo regulacemi, které se mohou k dané stavbě v konkrétní lokalitě vztahovat.

Těmi může být požadavek stavebního úřadu na sedlovou střechu, umístění stavby či její formu tak, aby zapadla do urbanistického plánu apod. 


Bohužel všechny formality nutné pro stavbu nevyřídíte na stavebním úřadě a jejich seznam se liší na základě konkrétní stavební parcely a typu stavby. V České republice máme jeden z nejsložitějších procesů pro povolení stavby a mnoho investorů nám proto tuto věc svěřuje. Profesionální přístup a zkušenosti eliminují chyby a nakonec vedou k tomu, že se vše vyřídí dříve. 


Zde je seznam věcí, které budete pro stavbu potřebovat.
Dobrou zprávou je, že všechny vám pomůžeme ve Stavmartu zajistit.

 • geodetické zaměření
 • radonový průzkum
 • hydrogeologický průzkum
 • přípojka vody 
 • přípojka plynu (případně)
 • přípojka elekřiny
 • kompletní projektová dokumentace, která odpovídá vyhlášce. č. 499/2006 
 • prokázání vlastnictví pozemku, na kterém se bude stavět
 • výpis z katastru nemovitostí (max. 90 dní starý)
 • průkaz energetické náročnosti stavby
 • souhlasy všech vlastníků sousedích s vaší stavbou
 • vyjádření všech institucí, kterých se stavba dotkne
  • hasičů
  • hygienická stanice
  • odboru ochrany životního prostředí
  • vyjádření města/obce
  • vyjádření majitelů komunikací, odboru dopravy, eventuálně vyjádření Policie ČR
  • vyjádření vlastníků infrastruktury (vodovodní přípojky, kanalizace, vodohospodářského úřadu
  • vlastíků plynové sítě, vlastníků elektrické sítě, vlastníků telekomunikačních a datových sítí, báňského úřadu v případě vrtů)

 


Po dokončení výstavby je nutné od příslušného stavebního uřadu získat souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační rozhodnutí.