MENU

×

Cenová nabídka

Zateplování

S novostavbou bez dobrého zateplení obvodové konstrukce se dnes již nesetkáme. Trendem po mnoho let však zůstává také dodatečné zateplování již existujících budov, starších rodinných, bytových i panelových domů, ale i občanských staveb či průmyslových objektů. Investice do zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu přináší řadu nesporných výhod, především pak sníží náklady za energie při vytápění i chlazení.


Důvodů pro zateplení je celá řada

Velkou část nejen rodinných rozpočtů pohlcují náklady na vytápění. Přitom cesta, jak energie spotřebovat méně a výrazně ušetřit, je jasná. Důkladným zateplením domu můžete uspořit až 50% potenciálních nákladů a ušetřené peníze použít například na splácení hypotéky.

 

Získat cenovou nabídku


Zateplením vašeho domu zvýšíte tepelý odpor jeho obvodového pláště, což v zimním období zabrání unikání tepla zevnitř ven a současně zamezí pronikání mrazu zvenku dovnitř stavby. V letním období pak tepelná izolace účinkuje proti přehřívání vnitřků staveb. To má také zasadní vliv na úsporu nákladů za klimatizaci. Jak během mrazivého zimního období, tak v horkých letních dnech bude ve vašem domě  příjemná teplota. Díky tepelné izolaci se zbavíte také potíží s plísněmi, protože se zvýší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Dokonce i trvanlivost omítky pak bude delší. Vhodným zateplením tedy nejen ušetříte, ale zároveň získáte v místnostech lepší mikroklima a zajistíte si tak zdravější bydlení.


Shrnutí hlavních pozitiv, které vám zateplení domu přinese:

Důvody technické:

  • zlepšení tepelné pohody v bytech
  • Odstranění kondenzace páry - příčiny vzniku plísní
  • Snížení teplotní dilatace konstrukce
  • Vytvoření nové ochrany původního povrchu
  • Snížení přehřívání budovy v letních měsících
  • Nové architektonické řešení vzhledu budovy

Důvody ekonomické:

  • snížení energetické náročnosti budovy
  • Možnost zkrácení topné sezóny
  • Možnost volby investičně výhodnějších zdrojů tepla
  • Zhodnocení tržní ceny nemovitosti (bytu, domu)

Volba zateplovacího systému

Vhodný zateplovací systém (vnější versus vnitřní, kontaktní versus bezkontaktní) a jeho bližší parametry (správný izolant a jeho tloušťku) vám pomůžeme vybrat. Před samotným návrhem skladby zateplovacího systému vám vypracujeme tepelně technický výpočet konstrukce. Pro správnou volbu zateplovacího systému je rozhodující zejména požadavek na tepelný odpor a bilanci vodních par. Bilance vodních par udává, kolik se v konstrukci vodní páry srazí či vypaří.

Vnější zateplení je efektivnější než zateplení vnitřní

Obvodovou konstrukci objektů je možné zateplit zevnitř, nebo zvnějšku. Vnitřní zateplování budov je však spíše výjimečné a provádí se zejména u památkově chráněných budov, kde není možné zasahovat do venkovního vzhledu. Mnohem efektivnější je zateplení vnější, a to díky celistvosti zateplovaného pláště. Díky němu se vyřeší problémy tepelných mostů, sníží se namáhání obvodové konstrukce a zároveň i teplotní výkyvy. Oproti vnitřnímu zateplení zaručuje tento systém dostatečnou tepelnou setrvačnost vnitřního prostoru a neubírá jednotlivým místnostem na objemu. Podle způsobu provedení se dále vnější zateplovací systémy dělí na již zmíněné kontaktní a nekontaktní (také odvětrávané či provětrávané).